VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK www.onlinevizitky.sk platné od 14.10.2010


 


arrow Základné podmienky

Nákup a objednávanie tovaru (služieb) prostredníctvom portálu www.onlinevizitky.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú stanovené v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.


arrow Objednanie tovaru

Zákazníci si môžu tovar objednať prostredníctvom web stránok www.onlinevizitky.sk alebo emailom na objednavka@www.onlinevizitky.sk. Každá objednávka musí obsahovať : priezvisko, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail – v prípade ak ide o firmu, je potrebné, aby boli vypísané identifikačné údaje ako je názov, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH.


arrow Dodanie tovaru

Čas doručenia tovaru je závislý od času zaslania objednávky a potvrdenia Vašej poslednej korektúry. Všeobecne platí, že maximálny čas doručenia sú 2 pracovné dni od zaplatenia. Tovar je zasielaný výhradne Slovenskou poštou doporučene 1. triedou, poprípade kuriérom.


arrow Poštovné a balné

Tovar je prevažne balený do bublinkovej obálky. Pri väčšom počte tovaru, bude tovar zabalený do adekvátnej krabice. Nezodpovedáme za predĺžený čas doručenia objednávky spôsobený Slovenskou poštou. Ak pošta nedodá zásielku z dôvodu "adresát neznámy, neprevzal v odbernej lehote" a zásielka sa vráti prevádzkovateľovi, bude si prevádzkovateľ účtovať poplatok za opätovné zaslanie objednávateľovi sumu 3,00 € s DPH.


arrow Cenník

Cena výrobkov dodávaných zákazníkom je určovaná podľa platného cenníka. Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Ceny v kategóriách sú konečné, vrátane DPH.


arrow Platobné podmienky

Zákazník môže zaplatiť:
Prevodom alebo vkladom na účet na základe predfaktúry - pred dodaním tovaru.
Prevádzkovateľ je povinný odovzdať zákazníkovi faktúru (daňový doklad) do 15 dní po zaplatení predfaktúry.


arrow Grafický návrh


  • Vlastný grafický návrh - je grafický návrh, ktorý nám zákazník doručí v potrebnom formáte (JPG alebo PDF). Spadavka minimálne 3 mm z každej strany, hustota tlače minimálne 300dpi, farebná škála CMYK.
  • Grafický návrh zo šablóny - je grafický návrh vytvorený prevádzkovateľom, na základe výberu šablóny zákazníkom.
  • Špeciálny návrh - je grafický návrh vytvorený prevádzkovateľom, na základe predstáv klienta alebo grafických návrhov nespĺňajúcich požiadavky vlastého grafického návrhu - napr. súbory word, excel, náčrt, scan a pod.

Zákazník má právo na 2 bezplatné korektúry grafického návrhu. Vytvorenie grafického návrhu je spoplatnené podľa cenníka za grafické práce.

Grafickým návrhom sa rozumie návrh jednej vizitky o rozmeroch 9,0 x 5,0 cm alebo 8,5 x 5,5 cm, kalendárika o rozmeroch 9,0 x 6,0 cm spĺňajúci podmienky pre tlač (vonkajší okraj - spadavka minimálne 3 mm z každej strany, hustota tlače minimálne 300dpi, farebná škála CMYK). Grafický návrh je archivovaný prevádzkovateľom bezplatne. Zaplatený grafický návrh je majetkom zákazníka.arrow Výroba - tlač a rezanie

Výroba tovaru je podmienená platbou vopred.
Tlač prebieha na digitálnych laserových strojoch značky XEROX s rozlíšením výstupu až 2400 x 2400 dpi do formátu SRA3 (A3 ++). Štruktúrovaný papier nepotláčame. Pri tlači od okraja po okraj je nutná spadavka minimálne 3 mm z každej strany. Tlač z ripovateľného dokumentu – JPG/PDF. Rez na výrobkoch vykonávame na stohovovej rezačke IDEAL 4205 s vysokokvalitným rezacím nožom zo Solingenovej ocele. Tovar sa reže hromadne, preto odchýlka rezania je +/- 1 mm.


arrow Storno podmienky

V prípade stornovania objednávky alebo neuhradenia predfaktúry sú storno poplatky nasledovné:
- po potvrdení objednávky do 24 hod pred vyhotovením návrhu - bez poplatku
- po potvrdení 1. korektúry 12,- € s DPH
- po potvrdení 2. korektúry 24,- € s DPH
- pri vytlačení tovaru 100% z ceny objednávky


arrow Vrátenie tovaru

Zákazník na základe zákona č. 108/2000 §12 odsek 5 písmeno c) nemôže odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar), ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.


arrow REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Zákazník si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Reklamácie môže uplatniť do 7 dní od prevzatia zásielky. Reklamovaný tovar musí doručiť na adresu prevádzkovateľa s popisom závady. Prevádzkovateľ posúdi oprávnenosť reklamácie najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.
Reklamácie sa nevzťahujú na:
- viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou
- nezhodu farieb, ak klient pri objednávke na začiatku objednávky neuvedie skutočnosť, že pôjde o tlač farieb v PANTONE
- chybné údaje po odsúhlasení grafického návrhu zákazníkom. Za uvedené chyby po odsúhlasení grafického návrhu zodpovedá výhradne iba zákazník
Odoslaním údajov v objednávke vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov "Zákon o ochrane osobných údajov". Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch zákazníka, neposkytovať tieto údaje tretím osobám, vyhradzuje si však právo využívať ich na svoje marketingové akcie.